Biuro turystyczne Kukle
Biuro turystyczne Kukle
Biuro turystyczne Kukle
Biuro turystyczne Kukle

ATRAKCJE

Giby i okolice

Warto zwiedzić

 • Pomnik ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. (proj. Andrzeja Strumiłły). przeprowadzonej na terenie ówczesnych powiatów: augustowskiego, suwalskiego i północnej części sokólskiego, a upamiętniający 600 ofiar największej zbrodni popełnionej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej.
 • Drewniana Molenna Staroobrzątkowców z 1912 r. – obecnie Kościół p.w. Św. Anny w Gibach, przeniesiona z Pogorzelca w 1982 r., (drewniana).
 • Cerkiew Prawosławna z XIX w. w Karolinie, obecnie Kościół Rzymskokatolicki.
 • Izba Regionalna pana Dariusza Piekuta w Zelwie ze stałą wystawą etnograficzną "Dawna Wieś". Jest to rodzaj skansenu, gdzie zgromadzone są setki dawnych urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi rolniczych, wyposażenia wnętrz itp.
 • Pozostałości cmentarzy Staroobrzędowców w Pogorzelcu, Wierśniach, Białogórach.
 • Stanowisko archeologiczne w zakolu rzeki Marychy, na terenie rezerwatu Pomorze, jaćwieskie grodzisko z wczesnej epoki żelaza, użytkowane powtórnie we wczesnym średniowieczu, prawdopodobnie prze Krzyżaków.


SejnyHistoria miasta zaczyna się w XVI wieku, kiedy to Jan Wiśniowiecki za zasługi dla Ojczyzny otrzymał ziemię nad rzeką Marycha. Warto zwiedzić:

 • klasztor dominikanów z XVII w.
 • świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny ze słynącą cudownymi łaskami figurką Matki Bożej Sejneńskiej z 1632 r.
 • Synagogi: Biała i Stara Synagoga,
 • Ratusz miejski z 1770 r.
 • cztery pomniki: pomnik wdzięczności, powstania sejneńskiego, wdzięczności poległym w walce oraz pomnik Antanasa Baranauskasa.


AugustówŻeglarstwo i inne sporty wodne to jedna z podstawowych atrakcji Augustowa. Tutaj w lipcu odbywają się coroczne Mistrzostwa Polski w „Pływaniu na Byle Czym”. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego, AugustOFF Live Festiwal – oraz sierpniowy festiwal muzyki niezależnej. Ale warto też zwiedzić:

 • Rynek Zygmunta Augusta wytyczony w 1550 r. z parkiem założonym w 1847 r. i kolumną Zygmunta II Augusta, założyciela miasta wraz z kamienicami wokół rynku z przełomu XIX i XX w.
 • Muzeum Kanału Augustowskiego w budynku Dworku Prądzyńskiego, a także Muzeum Ziemi Augustowskiej z wystawami sprzętu związanego z rolnictwem, rybołówstwem oraz rękodziełem wiejskim.
 • Biały Domek - przed wojną ośrodek wypoczynkowy podoficerów I Pułku Ułanów Krechowieckich.
 • Willa Prezydenta – drewniany budynek z 1934 roku z przystanią, który kilkukrotnie odwiedził Ignacy Mościcki.
 • Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Od 1921 r. kościół garnizonu augustowskiego WP. W wieży znajduje się izba pamięci stacjonującego tu I Pułku Ułanów Krechowieckich im. Płk. Bolesława Mościckiego.
 • Bazylika Mniejsza Najświętszego Serca Jezusowego zbudowana z cegły w stylu neoromańskim w latach 1905-1911.


Kanał AugustowskiWybitne dzieło polskich inżynierów i hydrotechników z XIX w. Kanał o długości ponad 100 km łączy wody rzek Wisły oraz Niemna. To wspaniały, zabytkowy szlak wodny, na którym powstało kilkadziesiąt śluz otwieranych ręcznie. Wyrównują one poziom wód w poszczególnych fragmentach Kanału. Żegluga Augustowska wykorzystuje ten system do rejsów turystycznych. Jedna z wielu śluz znajduje się w centrum Augustowa, łatwo dostępna jest też śluza we wsi Przewięź, łącząca Jezioro Studzieniczne i Białe Augustowskie.Sanktuarium Maryjne w StudzienicznejSanktuarium Maryjne w Studzienicznej (ok. 7 km od centrum Augustowa) – drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej z 1847 r., neorenesansowa kapliczka z obrazem Matki Bożej Studzieniczańskiej i studzienką z cudowną wodą. Nad brzegiem jeziora stoi pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II upamiętniającego jego wizytę w tym miejscu w 1999 r.Klasztor Kamedułów w WigrachNiewielkie wzgórze, na którym jest usytuowany umożliwia podziwianie wspaniałego terenu wokół zabudowań. Kompleks klasztorny tworzą: Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, dawne eremy zakonników, wieża zegarowa, piękne ogrody, tawerna, galeria, mała przystań Żeglugi Mazurskiej.

Dla koneserów

Przez teren i okolice wsi Kukle przebiegają następujące szlaki kajakowe i turystyczne:

Szlaki kajakowe


CZARNA HAŃCZA to najdłuższa rzeka Suwalszczyzny. Liczy 141,7 km z czego w Polsce 107,8 km. Wraz z Kanałem Augustowskim stanowi zlewnię Niemna i jest jednym z najbardziej popularnych, a co za tym idzie, najlepiej zagospodarowanych szlaków kajakowych Suwalszczyzny. Jednocześnie jest to, krajobrazowo i przyrodniczo jeden z najpiękniejszych szlaków w regionie, którego odcinek przebiega przez gminę Giby Czarna Hańcza to typowa rzeka nizinna o charakterze leśnym, prąd nie jest zbyt bystry, łagodne zakola, miejscami powalone przez bobry drzewa, które łatwo dają się opłynąć. Płynie się łatwo i bez „przeniosek”, choć i te się zdarzają. Na trasie spływu znajdują się liczne pola biwakowe, stanice wodne oraz sklepy. Powyżej Wigier płynie szybko, niczym podgórska rzeka, zaś poniżej jeziora znacznie zwalnia i meandruje przez szeroka dolinę.
Przebieg trasy: Start w Starym Folwarku na jeziorze Wigry – Maćkowa Ruda – Buda Ruska – Wysoki Most – Studziany Las – Tartaczysko – Głęboki Bród – Frącki – Dworczysko – Rygol – jez. Szlamy – Śluza Sosnówek – Śluza Mikaszówka – jez. Mikaszewo – Śluza Perkuć – jez. Krzywe – Śluza Paniewo – jez. Paniewo – jez. Orle – Śluza Gorczyca – jez. Gorczykowskie – Płaska – kanał „Czarnobrodzki” – Śuza Swoboda – jezioro Studzieniczne – Śluza Przewięź – jezioro Białe – rzeka Klonownica i jezioro Necko – i finisz w Augustowie. Łącznie 110 km.


SZLAK MARYCHY do „trójstyku”. Rzeka Marycha dawniej zwana Sejną, stanowi lewobrzeżny dopływ Czarnej Hańczy. Długość całkowita rzeki wynosi 80,8 km, w tym 17,6 km poza granicami Polski. Źródła rzeki znajdują się w okolicy polsko-litewskiej granicy na północ od wsi Wołyńce, przepływa przez jezioro Sejwy do jeziora Pomorze. Dolina rzeki jest szeroka, w dolnym odcinku zalesiona (Puszcza Augustowska). Główne dopływy Marychy to Rubiczanka i Kunisianka oraz dopływy z większych jezior.
Przebieg trasy: start w pobliżu wsi Michnowice. Powyżej jest rezerwat „Ostoja Bobrów” gdzie Marycha jest niedrożna, bo wypełniona żeremiami bobrowymi. – jezioro Sejny – Pomorze (Rezerwat Pomorze) – jezioro Pomorze – jezioro Zelwa – Budwieć – rezerwat Kukle – aż do trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi – Łącznie 60 km.


SZLAK KUNISIANKA. Rzeczka Kunisianka oferuje kajakarzom zaskakujące widoki za każdym zakrętem wiodąc przez puszczę nad cudowne jeziorko Kunis, o bardzo zróżnicowanych brzegach i różnorodnej florze. Baza startowa z Ośrodka Turystycznego „Kukle” w Kuklach.


Szlaki kajakowe Giby, Augustów, Wigry, Sejny

Szlaki piesze


SZLAK NIEBIESKI: Uroczysko Węgzał – Sejny o długości 34,9 km. Jest to szlak łączący jezioro Wigry z Sejnami i biegnie przez Pojezierze Sejneńskie, wśród wielu jezior. Przecina dwie główne rzeki Pojezierza: Czarną Hańczę i Marychę.
TRASA: Uroczysko Węgzał (wschodni brzeg jeziora Wigry) – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Buda Ruska – Karolin – Pokrowsk – Wierśnie – jez. Dubel – Giby – Posejnele – Posenny – Sejny (centrum).


SZLAK CZERWONY: Jastrzębna PKP – Sejny o długości 89 km. Jest to fragment długodystansowego szlaku (203,7 km) łączącego Kotlinę Biebrzańską, Równinę Augustowską, Pojezierze Wschodnio i Zachodniosuwalskie z Puszczą Romincką.
TRASA: Jastrzębna (PKP) – dawny majątek Jastrzębna – Hrudzie – Wiłkowizna – Podwołkuszne – Krasne – Skieblewo – Żabickie – Rzeka Wołkuszanka – Gruszki – Śluza Tartak – Most na Szlamicy k. Rygla – Jezioro Brożane – Giby – Jezioro Zelwa (zachodni kraniec) – Zelwa – Rezerwat Kukle – Berżniki – Półkoty – Sztabińki.


SZLAK CZARNY: Giby (Aleksiejówka – Zelwa, o długości 12 km. Szlak łącznikowy dla szlaków niebieskiego (ur. Węgzał – Sejny) i czerwonego (Jastrzębna PKP – Sejny). Prowadzi wzdłuż pięknego jeziora Pomorze.
TRASA: Giby (Aleksiejówka – Jezioro Pomorze (płn.-zach. brzeg) – Gajówka Posejnele – Kukle – Jezioro Kunis – Kiecie – Zelwa.


SZLAK CZARNO-CZERWONY II: TRASA: pętla Giby, Zelwa, Kukle, Posejnele.Szlaki rowerowe


TRASA ROWEROWA R65 – tzw. „Pętla Suwalszczyzny”. Trasa jest w zasadzie łatwa: drogi asfaltowe bądź gruntowe, teren dość płaski, tylko w pobliżu Augustowa czeka nas kilka większych podjazdów. Wycieczka może być urozmaiceniem większej wyprawy dla osób, które wracają z Litwy będą na Litwę podążają.
TRASA: : Augustów dworzec PKP (0 km) – Studzieniczna (4,4 km) – Przewięź (5,3 km) – Sucha Rzeczka (13,3 km) – Płaska (19 km) – Śluza Paniewo (22,8 km) – Perkuć (24,8 km) – Mikaszówka (31,6 km) – Śluza Tartak (36 km) – Rygol (37,5 km) – Jezioro Brożane (42 km, Stanowisko – Budwieć – Zelwa – Berżniki – Giby (56 km) – Pomorze (59 km) – Sejny (64 km).


Warning: file_get_contents(./upload/atrakcje5.html) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/kukle/wwwkuk/public_html/atrakcje.php on line 193

Loty balonem

Ziemia Sejneńska to jeden z piękniejszych zakątków Polski. Ale by zobaczyć tak dużą przestrzeń, wyjątkowość i piękno naszego ekologicznego regionu należy wzbić się w powietrze. Bez dwóch zdań widok z lotu ptaka nad jeziorem Pomorze. Lasy, zielone łąki, błękitne jeziora, rzeki i dzika przyroda stwarzają wspaniałe doznania… Oferujemy zatem Państwu przeloty balonem. Piękno przyrody można zobaczyć dosłownie z kilkunastu jak i z 1500 metrów. Sam lot balonem jest na tyle interesujący, iż jest praktycznie bezszelestny i bardzo często z gondoli daje się dostrzec dzikie zwierzęta, które w normalnych warunkach są bardzo płochliwe i trudne lub wręcz niemożliwe do wytropienia.
Turyści, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą korzystać z atrakcji lotu, mają do dyspozycji tzw. loty na uwięzi – balon wznosi się ku górze, jednak nie odlatuje w rejs. Podczas godziny pokazu można przewieźć ok. 25-30 osób. Balon uwiązany na linie na ok. 20-30 metrów, w zależności od warunków pogodowych daje namiastkę lotu, ale robi bardzo duże wrażenie. Jest to super atrakcja, zwłaszcza wieczorną porą przy mniejszym natężeniu światła, wówczas balon wygląda jak ogromy lampion rozświetlając okolicę – absorbuje uwagę i przyciąga ludzi nawet z odległości kilku kilometrów w zależności od ukształtowania terenu.
Loty balonem to duża atrakcja przy imprezach integracyjnych, eventach, koncertach, jarmarkach, festynach, imprezach w plenerze, jak również może być wspaniałym prezentem dla osoby bliskiej, kolegi, koleżanki, rodziców czy też pracownikom w nagrodę. Organizujemy również zaręczyny w balonie.

Atrakcje na Litwie

Podczas pobytu w OW Kukle można odwiedzić Druskienniki - znajdujące się 75 km od naszego ośrodka, gdzie znajdują się znane w Europie

AQUA PARK


Tropikalny upał sięgający 30 stopni, ogromne 9-metrowe palmy, błękitna woda w basenach, 22 łaźnie wykonane zgodnie z tradycjami różnorodnych krajów świata, egzotyczne masaże – to wszystko przypomina bajeczny dzień wakacji w miejscu oddalonym o tysiące kilometrów… Jednak to nie bajka, to znajdujące się na wyciągnięcie ręki marzenie na południu Litwy – w Parku Wodnym w Druskienikach.
Kompleks Parku Wodnego w Druskienikach to świat rozrywek i wypoczynku o powierzchni 30 000 m2, oferujący rozrywki wodne, emocjonującą grę w bowling, wypoczynek w 3* i 4* hoteli, masaże relaksacyjne w centrach SPA oraz korzystne dla zdrowia przyjemności strefy saun.
W strefie rozrywek wodnych odwiedzający mogą skorzystać z wieży o 6 otwartych i krytych zjeżdżalniach oraz strefy basenów zlokalizowanej pod ogromną kopuła, z której można podziwiać panoramę rzeki Niemna. Miłośnikom mocnych wrażeń po skorzystaniu ze zjeżdżalni o długości 212 metrów i wypróbowaniu swoich sił w starciu z falami w basenie fal morskich i wartkiej rzece, proponujemy odzyskać siły w strefie wypoczynkowej, wannach masujących, kaskadach wodnych albo pogrążyć się w przyjemnościach strefy saun.
Unikalna strefa saun, w której mieści się nawet dwadzieścia różnych łaźni, zaprasza wszystkich zmęczonych rutyną. Codziennie w strefie saun przeprowadzane są programy łaźniowe z wykorzystaniem ekologicznego miodu, soli z Morza Czarnego, maseczek na twarz, aromatów i witek brzozowych lub dębowych, a w weekendy organizuje się dodatkowe programy łaźniowe, przeznaczone wyłącznie dla golasów. Do strefy saun mają wstęp wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, dlatego jest to prawdziwa oaza wypoczynku, w której hałas zastępuje cicha muzyka relaksacyjna, a aktywne rozrywki – pasywny wypoczynek. W saunach rozgrzane ciało orzeźwia kąpiel w basenie muzycznym, lodowata woda z kubła, specjalna herbata przeznaczona do picia w łaźni albo „mokry” bar, oferujący egzotyczne koktajle.

SNOW ARENA DRUSKIENNIKI

Całoroczny stok: narty i snowboard


Chociaż Litwa jest krajem nizinnym również tutaj miłośnicy nart mogą cieszyć się z nadbałtyckiego całorocznego centrum sportów zimowych, znajdującego się w Druskienikach. Cieszy się ono popularnością wśród zapalonych narciarzy, jak i początkujących, którzy chcą spróbować jak to jest.
8 hektarów terenu, trzy trasy zjazdowe dla narciarzy i snowboardzistów. Łączna długość zjazdu przekracza 1100 metrów. Dwa stoki narciarskie działają przez cały rok: główna trasa o długości 460 m i trasa dla początkujących długości 150 m na których utrzymywana jest temperatura ok -3 do -5 stopni. Jedna z tras znajduje się na powietrzu i jest ona najdłuższą trasą zjazdową. Obiekt wyposażony jest w wyjątkowy system chłodzący, dzięki czemu z tras narciarskich można korzystać nie tylko zimą, ale nawet wówczas, gdy temperatura powietrza dochodzi do 30 stopni Celsjusza.
W Snow Arenie mile widziani są wszyscy miłośnicy zimowych sportów, ponieważ jej trasy są przystosowane zarówno dla zjazdów rekreacyjnych, profesjonalnych treningów i zawodów oraz dla uczących się jazdy z instruktorem. W tym ośrodku można zjeżdżać nie tylko na nartach. Również miłośnicy snowboardu i łyżew są mile widziani. Dla dzieci także znajdzie się tu rozrywka. Można się wspinać po ściance lub bawić w ciepłym parku zabaw dla dzieci.
Po czasie spędzonym na stoku  czekają  na Państwa kolejne atrakcje. Wewnątrz głównej trasy znajduje się Bar Lodowy i Bar Rybny – specjalnie dla prawdziwych fanów nart. Tu można się ogrzać i zregenerować siły w restauracji Aero Gallery, znajdującej się na wysokości 50 metrów, z której rozciąga się zapierające dech w piersi panorama Druskiennik i okolic. Wygodne wnętrza, przyjemna atmosfera pozwalają szybko odzyskać siły i zachować piękne wspomnienia na długo.
Snow Arena Druskienniki – to nowy obiekt na liście najlepszych światowych ośrodków sportów zimowych pod dachem. Według swoich technicznych parametrów trafia on do najlepszej piątki tego typu ośrodków, a równych sobie konkurentów nie ma w promieniu co najmniej tysiąca kilometrów.