Stowarzyszenie ALTERNATIV SAILING

Stowarzyszenie „ALTERNATIV SAILING” powstało w październiku 2005 roku. Główne cele naszej działalności to m.in.:

♦ Kształtowanie postaw młodego pokolenia poprzez uprawianie sportów wodnych

♦ Upowszechnianie bezpiecznego wypoczynku rodzinnego nad wodą

♦ Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych

♦ Popularyzacja żeglarstwa na łódkach okrągłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi

Stowarzyszenie jest organizatorem dorocznych Ogólnoświatowych Regat Łódek Okrągłych, jedynej tego rodzaju imprezy na świecie.

Stowarzyszenie jest w trakcie realizowania projektu: „Transgraniczne Centrum Żeglarskie – Żaglowe Łodzie Okrągłe”, który wdrażany jest w ramach Celu 3: Europejska Współpraca terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska 2007-2013” i ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Zapraszamy do korzystania z posiadanego przez nas sprzętu „na okrągło”.

Więcej na stronie Stowarzyszenia: http://www.alternativsailing.com