STOPKA
WSPÓŁPRACUJEMY

Wydatki związane z inwestycja oraz zakupem wyposażenia dla projektu pt.: „Modernizacja Ośrodka Turystycznego „Kukle” Zugmunt Modzelewski” są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.