Atrakcje turystyczne

srodek_016

SZLAKI TURYSTYCZNE

Przez teren i okolice wsi Kukle przebiegają następujące szlaki turystyczne:

SZLAK NIEBIESKI: Uroczysko Węgzał – Sejny o długości 34,9 km. Jest to szlak łączący jezioro Wigry z Sejnami i biegnie przez Pojezierze Sejneńskie, w pobliżu wielu jezior. Przecina dwie główne rzeki Pojezierza: Czarną Hańczę i Marychę.

Trasa tego szlaku przebiega następująco: Uroczysko Węgzał (wschodni brzeg jeziora Wigry) – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Buda Ruska- Karolin – Pokrowsk – Wierśnie – jezioro Dubel – Giby – Posejnele – Posenny – Sejny (centrum).

SZLAK CZERWONY: Jastrzębna PKP – Sejny o długości 89 km. Jest fragment długodystansowego szlaku (203,7 km) łączącego Kotlinę Biebrzańską, Równinę Augustowską, Pojezierze Wschodnio i Zachodniosuwalskie z Puszczą Romincką. Trasa tego szlaku przebiega: Jastrzębna (PKP) – dawny majątek Jastrzębna – Hrudzie – Wiłkowizna – Podwołkuszne – Krasne – Skieblewo – Żabickie – Rzeka Wołkuszanka – Gruszki – Śluza Tartak – Most na Szlamicy k. Rygla – Jezioro Brożane – Giby – Jezioro Zelwa (zachodni kraniec) – Zelwa – Rezerwat Kukle – Berżniki – Półkoty – Sztabińki – Zaleskie – Sejny (bazylika).

SZLAK CZARNY: Giby (Aleksiejówka – Zelwa, o długości 12 km. Szlak łącznikowy dla szlaków niebieskiego (ur. Węgzał – Sejny) i czerwonego (Jastrzębna PKP – Sejny). Prowadzi wzdłuż pięknego jeziora Pomorze i przebiega przez: Giby (Aleksiejówka – Jezioro Pomorze (PN. – Zach. Brzeg) – Gajówka Posejnele – Kukle – Jezioro Kunis – Kiecie – Zelwa.

SZLAK CZARNO-CZERWONY II: pętla Giby, Zelwa, Kukle, Posejnele,

SZLAK ROWEROWY

TRASA ROWEROWA R65 – tzw. „Pętla Suwalszczyzny”. Trasa jest w zasadzie łatwa: drogi asfaltowe bądź gruntowe, teren dość płaski, tylko w pobliżu samego Augustowa czeka nas kilka większych podjazdów. Wycieczka może być urozmaiceniem większej wyprawy dla osób, które wracają z Litwy będą na Litwę podążają.

Trasa: Augustów dworzec PKP (0 km) – Studzieniczna (4,4 km) – Przewięź (5,3 km) – Sucha Rzeczka (13,3 km) – Płaska (19 km) – Śluza Paniewo (22,8 km) – Perkuć (24,8 km) – Mikaszówka (31,6 km) – Śluza Tartak (36 km) – Rygol (37,5 km) – Jezioro Brożane (42 km, Stanowisko – Budwieć – Zelwa – Berżniki – Giby (56 km) – Pomorze (59 km) – Sejny (64 km).

SZLAKI KAJAKOWE

CZARNA HAŃCZA to najdłuższa rzeka Suwalszczyzny. Liczy 141,7 km z czego w Polsce 107,8 km. Wraz z Kanałem Augustowskim stanowi zlewnię Niemna i jest jednym z najbardziej popularnych, a co za tym idzie, najlepiej zagospodarowanych szlaków kajakowych Suwalszczyzny. Jednocześnie jest to, krajobrazowo i przyrodniczo jeden z najpiękniejszych szlaków w regionie, którego odcinek przebiega przez gminę Giby Czarna Hańcza to typowa rzeka nizinna o charakterze leśnym, prąd nie jest zbyt bystry, łagodne zakola, miejscami powalone przez bobry drzewa, które łatwo dają się opłynąć. Płynie się łatwo i bez „przeniosek”, choć i te się zdarzają. Na trasie spływu znajdują się liczne pola biwakowe, stanice wodne oraz sklepy. Powyżej Wigier płynie szybko, niczym podgórska rzeka, zaś poniżej jeziora znacznie zwalnia i meandruje przez szeroka dolinę.

Przebieg trasy: Start w Starym Folwarku na jeziorze Wigry – Maćkowa Ruda – Buda Ruska – Wysoki Most – Studziany Las – Tartaczysko – Głęboki Bród – Frącki – Dworczysko – Rygol – jez. Szlamy – Śluza Sosnówek – Śluza Mikaszówka – jez. Mikaszewo – Śluza Perkuć – jez. Krzywe – Śluza Paniewo – jez. Paniewo – jez. Orle – Śluza Gorczyca – jez. Gorczykowskie – Płaska – kanał „Czarnobrodzki” – Śuza Swoboda – jezioro Studzieniczne – Śluza Przewięź – jezioro Białe – rzeka Klonownica i jezioro Necko – i finisz w Augustowie. Łącznie 110 km.

SZLAK MARYCHY do „trójstyku”. Rzeka Marycha dawniej zwana Sejną, stanowi lewobrzeżny dopływ Czarnej Hańczy. Długość całkowita rzeki wynosi 80,8 km, w tym 17,6 km poza granicami Polski. Źródła rzeki znajdują się w okolicy polsko-litewskiej granicy na północ od wsi Wołyńce, przepływa przez jezioro Sejwy do jeziora Pomorze. Dolina rzeki jest szeroka, w dolnym odcinku zalesiona (Puszcza Augustowska). Główne dopływy Marychy to Rubiczanka i Kunisianka oraz dopływy z większych jezior.

Przebieg trasy: start w pobliżu wsi Michnowice. Powyżej jest rezerwat „Ostoja Bobrów” gdzie Marycha jest niedrożna, bo wypełniona żeremiami bobrowymi. – jezioro Sejny – Pomorze (Rezerwat Pomorze) – jezioro Pomorze – jezioro Zelwa – Budwieć – rezerwat Kukle – aż do trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi – Łącznie 60 km.

INNE ATRAKCJE:

ŚCIEŻKA TROPEM WILKA – ścieżka przyrodniczo-leśna zlokalizowana jest w Nadleśnictwie Głęboki Bród. Jej długość wynosi ok. 8 kilometrów, a czas jej przejścia szacuje się na 4 godziny. Oznaczona jest wizerunkiem wilczego tropu w kolorze czerwonym. Składa się z 14 przystanków edukacyjnych dotyczących gospodarki leśnej, zwierząt i roślin występujących na terenie Nadleśnictwa. Na trasie znajdziemy między innymi jeziorko Chylinki, pomost widokowy i wiatę z kominkiem.

SZLAK KONNY PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ I MAZUR. Tereny Puszczy Augustowskiej w gminie Giby są doskonałym miejscem do uprawiania jazdy konnej. Przez gminę przechodzi Szlak Konny Puszczy Augustowskiej i Mazur. Można z niego skorzystać między innymi dzięki istniejącej pomiędzy Gibami a Pogorzelcem we wsi Białorzeczka stadninie koni arabskich. Stadnina oferuje konie rekreacyjne do nauki jazdy oraz do jazdy w terenie, ponadto zima organizuje kuligi po lasach Puszczy Augustowskiej.

Warto jeszcze zobaczyć

   1. SEJNYhttp://www.suwalszczyzna.pl/pol_ver/pol11.htm
   2. PUSZCZA AUGUSTOWSKAhttp://www.suwalszczyzna.pl/pol_ver/pol05.htm
   3. Sanktuarium Studzienicznahttp://www.mazury.com.pl/atrakcje/studzieniczna/index.htm
   4. Szlak Czarnej Hańczyhttp://www.wigry.win.pl/wody/hancza.htm
   5. Jezioro Wigryhttp://www.wigry.net.pl/dane/wigry_j.php
   6. Klasztor Kamedułówhttp://mazury.info.pl/atrakcje/wigry/
   7. Wieś Wigryhttp://www.wigry.net.pl/dane/wigry_m.php
   8. Płocicznohttp://www.wigry.net.pl/dane/plociczno.php
   9. Kolejka wąskotorowa w Płociczniehttp://www.augustowska.pl/okolejce1.html
   10. Rezerwaty przyrody Kukle, Łempis, Pomorze, Tobolinkahttp://www.bialystok.lasy.gov.pl/pomorze/index.php?pid=rezer_przyr
   11. Rezerwat Kuklehttp://www.zielonyregion.pl/?section=atlas&id=110
   12. Wigierski Park Narodowyhttp://www.zielonyregion.pl/?section=atlas&id=61
   13. Suwalski Park Krajobrazowyhttp://www.zielonyregion.pl/?section=atlas&id=62
   14. Kanał Augustowskihttp://www.augustow.pl/panoramy/kanal_augustowski/index.html
    http://www.suwalszczyzna.pl/pol_ver/pol06.htm
   15. Berżnikihttp://www.pascal.pl/atrakcja.php?id=60653&ind=co_zwiedzic&object_type=0&province=11283
    http://www.suwalszczyzna.com.pl/miejsca/dane_m/berzni.htm
   16. Rejsy po Kanale Augustowskimhttp://www.zeglugaaugustowska.pl/
   17. Wyciąg narciarski w Augustowiehttp://mosir.augustow.pl/wyciag.html
   18. Druskiennikihttp://www.bialtur.pl/litwa/druskieniki
   19. Sanatoria, hotele, Aqva Parkhttp://www.akvapark.lt/index.php?lang=pl
   20. Wilno, hotelewww.bialtur.pl